Tredjepartskontroll

Planlegger du oppføring av ny bolig eller utføre søknadspliktig tiltak? 

Nye boliger og andre søknadspliktige tiltak er underlagt krav om uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet. 

Dette utføres for å redusere skaderaten på våtrom samt ivaretagelse av bygningens energiforbruk.   

Det er tiltakshavers ansvar å rekvirere uavhengig kontroll.

 Oasa gjennomfører kontroll på en ryddig og god måte.

Trykktest

I dag er det krav til trykktest av nye boliger. Trykktesten skal dokumenteres og skal fremlegges ved uavhengig kontroll. Ved oppføring av nye boliger skal det i henhold til byggteknisk forskrift dokumenteres ved prøving at det ferdige bygget har lekkasjetall som ikke overstiger kravsverdiene angitt i energiforskriften.

For entreprenørs vedkommende vil det også være hensiktsmessig å utføre lekkasjemåling av klimaskjerm før overkledning av vind/dampsperre, da evt. behov for utbedringer av lekkasjer på ferdig bygg vil kunne være svært kostnadsdrivende. 

En trykktest kombinert med termografering vil kunne påviser konkrete lekkasjer. 

Oasa tilbyr trykktest og termografering.

Priser

9.500,-

inkl. mva.

Fastpris inntil 5 våtrom

 

  • Tiltaksklasse 1

13.500,-

inkl. mva.

Fastpris inntil 10 våtrom

 

  • Tiltaksklasse 1

4500,-

inkl. mva.

Utføres samtidig med tredjepartskontroll

  •  
Entreprenør- og konsulenttjenester mot bygg og anleggsbransjen