Nybygg/tilbygg ​

Totalleverandør til avtalt tid, avtalt pris og et resultat du er fornøyd med.

Har du tanker om å oppføre eller utvide boligen din? Vi engasjerer oss gjerne tidlig i planleggingsfasen for å gjennom et godt samarbeid kunne jobbe mot et resultat som du som kunde kun hadde håpet på. Vi har fokus på god byggeledelse for å koordinere håndverksgrupper og kvalitetssikre de forskjellige byggetrinnene.

Ved tidlig engasjement vil vi også kunne bidra til gode priser på materiell. Ved søknadspliktige tiltak, vil OASA kunne stå med ansvaret innen prosjektering, søknadsprosess og utførelse.

Rehabilitering og Restaurering

Om du skal totalrehabilitere eller gjøre mindre oppussingsarbeider,

om du trenger bistand for å vurdere muligheter,

om du skal modernisere eller ivareta opprinnelig konstruksjon ved helt eller delvis fornying,

OASA er mer en gjerne behjelpelige med prosjektet ditt.

Bad

Baderom er en utfordrende del av et bygg og konsekvensen ved feil eller dårlig utførelse kan ofte bli stor.

OASA sitter på mange års kunnskap innen feilsøk og tilstandsvurderinger av baderom, samt bygging, prosjektstyring og nyoppføringer av baderom.

OASA byggeleder og koordinerer de forskjellige håndverksgruppene
som blir involvert i byggearbeidene og ved god kvalitetssikring sørger vi for et topp resultat i tråd med lov og forskrift.

Partiell utbedring bad

Har du lekkasje fra baderommet?

Ønsker du å gjøre planmessige endringer som berører baderommets tettesjikt?

Ønsker du å re-fuge fliser eller re-silikonere?

Dette kan i mange tilfeller gjøres med et mindre inngrep i konstruksjon. Vi kommer gjerne på besiktigelse for å vurdere om det er mulig å gjennomføre partiell/lokal utbedring av det aktuelle forholdet.

Sanering og inneklima

Soppforekomst i boliger bunner stort sett i fuktighet.

Årsaken til fuktighet kan
utredes og fukttilførselen kan utbedres. For boliger med boligrom under terreng, skyldes fuktproblemer i og soppforekomst fuktinntrenging i disse rommene.

Dårlig inneklima bidrar også i stor grad til soppforekomst og i mange tilfeller påvirker dette også helsen på sikt.

Betong og grunnmur

OASA leverer de fleste tjenester innen betongarbeider og benytter håndverkere med utstrakt erfaring i faget.

Ved eldre boliger er det ofte man vurderer å ta kjelleren i bruk, dette krever imidlertid søknad om bruksendring og i mange tilfeller behov for utgraving og mulig refundamentering og støping av nytt kjellergulv.

Fokuset rundt radonsikring har blitt skjerpet med årene og i dag er det stort sett krav til radonsikring av boligen du bygger, skal du innrede leilighet i en eldre bolig vil det påløpe krav om radonsikring.

OASA har jobbet med gode løsninger for radonsikring og er mer enn gjerne behjelpelig i ditt prosjekt.

Entreprenør- og konsulenttjenester mot bygg og anleggsbransjen