Taksering, skade og reklamasjon

Vi har lang erfaring innen taksering i avhendingssaker og bustadsoppføringssaker.

Dersom du trenger en fagkyndig tredjeparts vurdering i forbindelse med kjøp eller salg av bolig, eller vurdering av arbeid som er gjort tilknyttet bolig/eiendom bistår vi deg gjerne.

Vi takserer også bygningskader på boliger og eiendommer. Takseringen består i første omgang å besiktige skaden. Deretter utformer vi en rapport med nødvendige kalkyler for å reparere skaden.

Taksering, forhåndstakst, forenklet verdi/lånetakst og tilstandsvurdering

Trenger du lånetakst i forbindelse med refinansiering, eller skal du bygge? Vi hjelper deg med forenklet verditakst eller forhåndstakst.

I forbindelse med lånetakst så er det ikke nødvendig med besiktigelse av boligen/leiligheten, kun oversendelse av nødvendig informasjon om boligen/leiligheten. Vi tar derfor på oss oppdrag over hele landet.

Vi garanterer konkurransedyktige priser.

Overtagelse og visning

Har du kjøpt eller solgt bolig etter bustadoppføringsloven eller avhendingsloven?

Enten du er kjøpende eller selgende part, vil det være store fordeler forbundet med å engasjere en byggteknisk fagkyndig i forbindelse med overtagelsesforetning.

Oasa AS går gjerne overtagelsen for eller med deg.

Entreprenør- og konsulenttjenester mot bygg og anleggsbransjen