Prosjektstyring og byggeledelse

Trenger du hjelp med oppfølging av byggeprosjektet ditt? Ved tidlig engasjement hjelper vi deg med kalkulasjon og mengdeberegning, samt innhenting av pristilbud om det er ønskelig.

Vi prosjektstyrer og koordinerer fagfeltene, noe som medfører økt kvalitetssikring og effektiviserer prosessen med tanke på tid og kostnader.

Entreprenør- og konsulenttjenester mot bygg og anleggsbransjen