Entreprenør- og konsulenttjenester mot bygg og anleggsbransjen

Tredjepartskontroll, eller uavhengig kontroll knytter seg i all hovedsak til tettheten på et våtrom og luftetthet i bygget. Kontrollen skal være fra en part som er uavhengig av utførende håndverker og det er derfor eiers oppgave å rekvirere kontrollør 

En trykktest er en test som viser hvordan tettheten på byggets klimaskjerm er. Det er strenge krav til tetthet av energi hensyn og energiberegningen vil være utslagsgivende for hvor tett bygget må være. 

En fullverdig trykktest koster kr. 5300,- eks. mva 

Prosjektering er en teknisk planlegging av et tiltak. Dette for å verifisere at funksjoner blir ivaretatt, samt en plan for å vite hvordan utførende håndverker skal bygge. 

En rapport som sier noe om et objektsverdi. Ved skadetakst så sier den noe om skadens kostnader, ved reklamasjonsrapport sier den noe om de reklamerte punktenes kostnader. 

Dette varierer veldig med prosjektet, men en forenklet lånetakst vil dette ligge på ca. kr.2900,- eks. mva. En reklamasjonsrapport faktureres på medgått tid i saken, men normalt sett vil det variere fra kr. 8500,- eks. mva. til 18.000,- eks. mva. på standard reklamasjonssaker, krevende reklamasjonssaker kan koste mer. 

Fra befaring vil en reklamasjonsrapport ha inntil 10 arbeidsdager leveringstid, tid utover dette vil bli varslet. Forenklede lånetakster er det 5 dagers leveringstid uten befaring. 

Et bad vil normalt koste fra kr. 140.000,- eks. mva. til kr. 250.000,- eks. mva. 

En partiell/lokal utbedring er et reparasjonsarbeid. Dette kan være utskifting av enkelte bjelker i et råteskadet bjelkelag, eller innsetting av drager i en sviktende takkonstruksjon, fiksing av skade i et parkettgulv eller skjøting og reparering av membran i et våtrom.  

Du har en reklamasjonstid på 5 år i tråd med norsk lov på arbeider som gjøres. Dette har man også på partiell utbedring. På partiell utbedring av våtrom så vil man kunne få en forlenget garanti og trygghet om man benytter fuktsensor 

En håndverker koster fra kr. 550-650,- eks. mva. pr. time. 

En totalleverandør er en virksomhet som leverer alt fra byggesak til ferdigstillelse og samtlige faggrupper. Fordelen med dette er dynamikk i byggeledelse, mellom faggrupper. 

 

Det varierer fra ca. 3 til 6 uker.

Det varierer på størrelse og kompleksitet, men fra 2 til 10 dager. 

Det varierer veldig og mange uforutsette forhold som kan spille inn på dette arbeidet underveis i prosessen, fra 1 uke – 3 uker. 

En plate på mark kan ta fra 6 til 12 dager  

Rehabilitering er å sette i stand en bygningsdel. 

Renovering er å sette i stand en bygningsdel med oppgraderinger som svarer for dagens bruk. En fornying. Det er ikke dermed sagt at nye forskrifter utløses. 

Restaurering er å sette i stand eller tilbakeføre en bygningsdel slik at den fremstår slik den opprinnelig gjorde. Dette benyttes ofte ifm. vernede bygninger.