Vi henvendte oss til OASA for å få en forhåndsvurdering av forhold rundt brannsikring der en bygård med næringsarealer skal ombygges til leiligheter. Deres konsulent kom rask på befaring og etter en gjennomgang av bygningsmasse fikk vi kort tid etter en oversiktlig rapport om hvilke forhold vi burde ta hensyn til ved videre prosjektering. Vi opplevde rask respons, tillitsvekkende og flerfaglig kompetanse, løsningsorientering og grundighet hos konsulenten. Leveransen fra dem hittil gjør det aktuelt å bruke dem videre i dette og andre prosjekter.